ناریکا

این سایت برای به اشتراک گذاشتن هرگونه دانشی از جمله مهندسی پزشکی و الکترونیک و استفاده از دیدگاه سایرین راه اندازی شده است.

ناریکا

این سایت برای به اشتراک گذاشتن هرگونه دانشی از جمله مهندسی پزشکی و الکترونیک و استفاده از دیدگاه سایرین راه اندازی شده است.

شمن ها همچنین به منظور باز آوردن دانش، قدرت و یا کمک برای آن ها که بدان نیازمندند، توانایی آن را دارند که به دلخواه خود به واقعیات موازی روحی وارد شوند. این ورود مستلزم گونه ای وضعیت دستکاری شده آگاهی است. ... پیامد این تأثیرات، گشودن آن چیزی است که شمن های هویچُل مکزیک، "ناریکا" می نامند _ آستانه قلب، کانالی برای قدرت الوهی، نقطه ای که انسان و جهان روح با یکدیگر ملاقات می کنند.

۱ مطلب با موضوع «تبدیل ویولت (موجک)» ثبت شده است

هدف این تحقیق کلاس بندی سیگنال EMG سطحی جهت فعالیت عادی عضلات است. هدف استفاده از ویژگی های عادی استخراج شده مختلف از تبدیل ویولت پیوسته زمان ...

 این فایل PDF خلاصه مقاله ای با عنوان :"آنالیز ویولت پیوسته زمان و طبقه بندی سیگنال های EMG سطحی" است که ترجمه بخش مربوط به کاربرد تبدیل ویولت پیوسته در اینجا قرار می گیرد.

دانلود فایل پی دی اف کاربرد تبدیل ویولت پیوسته

  • محمد صابریان