ناریکا

این سایت برای به اشتراک گذاشتن هرگونه دانشی از جمله مهندسی پزشکی و الکترونیک و استفاده از دیدگاه سایرین راه اندازی شده است.

ناریکا

این سایت برای به اشتراک گذاشتن هرگونه دانشی از جمله مهندسی پزشکی و الکترونیک و استفاده از دیدگاه سایرین راه اندازی شده است.

شمن ها همچنین به منظور باز آوردن دانش، قدرت و یا کمک برای آن ها که بدان نیازمندند، توانایی آن را دارند که به دلخواه خود به واقعیات موازی روحی وارد شوند. این ورود مستلزم گونه ای وضعیت دستکاری شده آگاهی است. ... پیامد این تأثیرات، گشودن آن چیزی است که شمن های هویچُل مکزیک، "ناریکا" می نامند _ آستانه قلب، کانالی برای قدرت الوهی، نقطه ای که انسان و جهان روح با یکدیگر ملاقات می کنند.

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «متن» ثبت شده است

در بسیاری از موارد ما نیاز داریم فایل اکسلی از داده های متن مانند شکل زیر داشته باشیم تا در نرم افزار متلب یا کاربردهای مشابه استفاده بکنیم.

In many cases, we need to have Excel files of text data as shown below to use in MATLAB or similar applications.

اما در بسیاری موارد مانند نمونه بالا سایت هایی که داده ها را در اختیار قرار می دهند (یا هر منبع دیگری که ما داریم) آن را به صورت فایل متن نمایش می دهند. پس ما به نرم افزاری نیاز داریم که فایل متن را به اکسل تبدیل کند.

But in many case website or oder reference, Offering data in text type. so we need to software that convert text file to matlab.

  • محمد صابریان