ناریکا

این سایت برای به اشتراک گذاشتن هرگونه دانشی از جمله مهندسی پزشکی و الکترونیک و استفاده از دیدگاه سایرین راه اندازی شده است.

ناریکا

این سایت برای به اشتراک گذاشتن هرگونه دانشی از جمله مهندسی پزشکی و الکترونیک و استفاده از دیدگاه سایرین راه اندازی شده است.

شمن ها همچنین به منظور باز آوردن دانش، قدرت و یا کمک برای آن ها که بدان نیازمندند، توانایی آن را دارند که به دلخواه خود به واقعیات موازی روحی وارد شوند. این ورود مستلزم گونه ای وضعیت دستکاری شده آگاهی است. ... پیامد این تأثیرات، گشودن آن چیزی است که شمن های هویچُل مکزیک، "ناریکا" می نامند _ آستانه قلب، کانالی برای قدرت الوهی، نقطه ای که انسان و جهان روح با یکدیگر ملاقات می کنند.

در بسیاری از موارد ما نیاز داریم فایل اکسلی از داده های متن مانند شکل زیر داشته باشیم تا در نرم افزار متلب یا کاربردهای مشابه استفاده بکنیم.

In many cases, we need to have Excel files of text data as shown below to use in MATLAB or similar applications.

اما در بسیاری موارد مانند نمونه بالا سایت هایی که داده ها را در اختیار قرار می دهند (یا هر منبع دیگری که ما داریم) آن را به صورت فایل متن نمایش می دهند. پس ما به نرم افزاری نیاز داریم که فایل متن را به اکسل تبدیل کند.

But in many case website or oder reference, Offering data in text type. so we need to software that convert text file to matlab.

  • محمد صابریان

اَکتی گرافی یک روش غیر تهاجمی ثبت دوره های فعالیت و استراحت انسان است. یک دستگاه کوچک اکتی گراف شبیه قاب ساعت مچی است که به دست بسته می شود. واحد شتاب سنج اکتی-گراف به طور مستمر حرکت را ثبت می کند و برخی از واحدها نور محیط را نیز ثبت می کنند. داده ها بعدا می توانند با کامپیوتر خوانده و تجزیه و تحلیل شوند؛ در برخی از برندها داده ها به صورت هم زمان منتقل و تجزیه و تحلیل می شوند.

اکتی گراف خواب


پ.ن1: پروژه کارشناسی من ساخت دستگاه اکتی گراف بود، اما توی سایت های فارسی چیز زیادی در موردش پیدا نکردم، حتی صفحه اکتی گراف فارسی هم تو ویکی پدیا نبود. این شد که همون انگلیسی رو برام مقاله ام ترجمه کردم و برای استفاده سایرین اینجا قرار می دم. احتمالا پروژه خودم رو هم در آینده نزدیک قرار بدم.
پ.ن2: بازدید از سایت فروش محصول ایرانی

  • محمد صابریان